beats by dre cheap

Luka

Na obali mlada žena, rubac vijori na vjetru.
A brodovi ne dolaze u luku, oni idu svojim smjerom.

Umorna slika: dvije-tri palme i prazna klupa.
Turobno lice pod jugovinom, žuta obala.

Daleko se užižu gradovi, žena je sama i bezimena.
A brodovi ne okreću u luku, oni idu svojim smjerom.

Sahne loza na prozoru, ne pjevaju se pjesme starinske.
Koracima teškim nepoznat pogreb dohodi.

Ušla je žena u krčmu gdje tmuri petrolejka.
Život, crvena baljka, odmiče u daljini.

Vesna Parun

Tražeći tebe među zvijezdama.
http://tugadolazikasnije.blogger.ba
18/10/2016 22:16