Tražeći tebe među zvijezdama.

25.08.2019.

...

Nekad je sreća u ovakvim noćima sadržana. Kad te navede da izađeš iz kuće... Kad ste tu glasna muzika i vi...

Tražeći tebe među zvijezdama.