Tražeći tebe među zvijezdama.

17.08.2019.

...

Trebam zaborav. U čaši. U tableti. Da znam šta će pomoći, ne bih mnogo razmišljala. Trebam otupjelost. Trebam odsustvo boli. Trebam bijeg u ništavilo.

Tražeći tebe među zvijezdama.