Tražeći tebe među zvijezdama.

24.05.2019.

...

Boli. Tačka.

Tražeći tebe među zvijezdama.