Tražeći tebe među zvijezdama.

03.05.2019.

...

I ne znam šta je teže. Kad ostaneš sam u nemirnom moru. Ili kad shvatiš da tako najbolje plivaš.

Tražeći tebe među zvijezdama.