Tražeći tebe među zvijezdama.

16.03.2019.

...

I nikad ne prođe. I nikad ne preboliš. I osvrćeš se oko sebe, tražeći nekog koga već odavno nema.

Tražeći tebe među zvijezdama.