Tražeći tebe među zvijezdama.

21.02.2019.

...

Ne iskušavam Te, znam da možeš gore. Ali nemoj. Zbilja, nemoj. Uzeo si dovoljno, više nego što mogu podnijeti. I ako ćeš uzimati još (a hoćeš, nikad Ti nije dovoljno), uzmi onda sve, uzmi mene! Nemoj trgati preostale dijelove mog života postepeno, uzmi sve!
Tražeći tebe među zvijezdama.