Tražeći tebe među zvijezdama.

01.02.2019.

...

Postoji granica do koje zdrav razum ide. I nema dalje.

Tražeći tebe među zvijezdama.