Tražeći tebe među zvijezdama.

09.11.2018.

...

I sve što dođe, sama ću dočekati.

Tražeći tebe među zvijezdama.