Tražeći tebe među zvijezdama.

30.08.2018.

...

Tri sekunde. Doslovno tri sekunde nade. Koštale su me tri života. Neke su stvari ipak previše lijepe da bi se desile meni.
Tražeći tebe među zvijezdama.