Tražeći tebe među zvijezdama.

28.01.2018.

...

Ima li i sebičnost svoje granice? Poput ljubavi, poput nježnosti, poput svih pozitivnih emocija?

Tražeći tebe među zvijezdama.