Tražeći tebe među zvijezdama.

12.11.2017.

...

Ja bih da promijenim sudbinu, ako može?

Tražeći tebe među zvijezdama.