Tražeći tebe među zvijezdama.

31.10.2017.

...

Praznim pogledom
prazni život
prazno posmatram.

Iznutra prazna.

Tražeći tebe među zvijezdama.