Tražeći tebe među zvijezdama.

19.05.2017.

...

Život nudi nekom ruže, nekom trnje.
Ne možeš zaslužiti, ne možeš tražiti - prosto ti je dato.
Ruže, trnje, pitaj Onog gore. Ako vjeruješ.
Pitaj kučku zvanu karma.

Kada imaš ruže, sve je lakše.
Život ima nekog smisla.
Ako jedna ruža uvene, uvijek će biti neka druga.

Kada imaš  trnje, čemu živjeti?

Davno je rečeno: Trnjem do zvijezda.
Zvijezde su gore, na nebu, neki drugi svijet.

Nećeš trnjem doći do ruže.
Ako ti je dato trnje, među njim ćeš i umrijeti.

...

Nikad nisam tražila ruže. Znala sam da ne pripadaju meni.
Postoje i kadife, na primjer. Nisu tako lijepe, ne mirišu.
Ali barem nisu trnje. Kadife, znate?
Kadife za one manje sretne. Sa trnjem je teško.

Sa trnjem je nemoguće!
Ustajati, disati, živjeti.

Kada kažem ne mogu - i osjećam da ne mogu - a ipak nastavim...
Govori li to da sam dovoljno jaka da izdržim?
Ili sam suviše slaba da sve prekinem?

Jebem ti trnje. Jebem ti život.

Tražeći tebe među zvijezdama.