Tražeći tebe među zvijezdama.

07.05.2017.

...

Moćna je ova nemoć.

Tražeći tebe među zvijezdama.