Tražeći tebe među zvijezdama.

02.05.2017.

...

Za mene, još uvijek postojiš.
Postojiš i kada se sve drugo pretvara u ništavilo.
Postojiš... a nema te.

Tražeći tebe među zvijezdama.