Tražeći tebe među zvijezdama.

25.04.2017.

...

"Vrlo je opasno za jednu nekadašnju robinju da išta toliko voli, naročito ako je tu ljubav pružila svojoj djeci. Najbolje je, znao je to, voljeti samo malčice; svakog bez razlike, samo malčice, pa ako mu slome kičmu ili ga strpaju u džak, možda će ti onda ipak ostati nešto ljubavi za sljedećeg koji dođe."

Voljena

Tražeći tebe među zvijezdama.