Tražeći tebe među zvijezdama.

10.02.2017.

...

Svijeće.
Obične, bijele svijeće.
Svijeće koje mirišu na vanilu.
Svijeće za groblje.

Šta im je zajedničko? Svrha.

Svijeće dogorijevaju.
I obične, bijele svijeće.
I svijeće koje mirišu na vanilu.
I svijeće za groblje.
Traju i traju i nestanu.

Kakva alegorija!

Svijeće. Sve je rečeno.

Traje, traje i nestane.
I kad je dobro.
I kad je loše.
Nestane poput svijeće.

(Kako je strašno biti svijeća koja se bliži svom kraju.
Još trenutak, možda dva... i dogorjela je.)

Tražeći tebe među zvijezdama.