Tražeći tebe među zvijezdama.

23.10.2016.

Hvala ti.

Ti.. me poznaješ najbolje.

Tražeći tebe među zvijezdama.