Tražeći tebe među zvijezdama.

12.07.2016.

...

Kad obuzme strah... čisti strah...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

I kad znaš da sve mora biti dobro... jer nema druge opcije.

Tražeći tebe među zvijezdama.