Tražeći tebe među zvijezdama.

27.06.2016.

...

Vrištati.

Vrištati.

Vrištati.

Vrištati.

Vrištati.

Ja moram vrištati. Ne mogu drugačije.

Dovoljno je tako malo da nam neko u jednom trenutku preokrene život.
I da sve što je bilo čvrsto i trajno i sigurno, ispostavi se kao laž... možda ne baš laž.
Ali nešto što ipak nije tako čvrsto i trajno i sigurno. Jer traži bolje, traži više.
Ja sam htjela više... ali barem sam bila otvorena po tom pitanju.
A onda sam se samo našla pred zidom jer nisam jedina koja želi više.
I nisam bila upozorena na to. Nikad. Niti jednom jedinom riječju.
I onda ja trebam prihvatiti?! Tako lako prihvatiti?!
Sve se srušilo.
Kula od karata. Srušila se, ali su karte ostale razbacane.
Naučiti živjeti sa tim izgleda tako teško...

Moram vrištati da ne bih umrla iznutra. Da me ovo ne bi ubilo.

Tražeći tebe među zvijezdama.