Tražeći tebe među zvijezdama.

10.05.2016.

...

Nakupilo
se
u
meni
previše
svega
ničega.

Previše
praznine.

Tražeći tebe među zvijezdama.